ProDemos

De uitdaging

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat, staat recht tegenover het Binnenhof in Den Haag. Vanuit die plek verzorgen tientallen begeleiders educatieve programma’s voor tienduizenden scholieren en docenten per jaar, om hen te laten ervaren hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is bepaald dat het mogelijk moet worden dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het parlement bezoeken. Dit betekent een verdubbeling van het aantal bezoekers per jaar. Bovendien wordt het Binnenhof vanaf 2020 voor een periode van 5,5 jaar gerenoveerd. Daardoor zijn enkele aantrekkelijke onderdelen van de rondleidingen niet meer beschikbaar. ProDemos heeft TOTE-M gevraagd de huidige en de gewenste klantreis in kaart te brengen van de leerlingen (VMBO, HAVO, VWO) en de docenten (Maatschappijleer) om de klantbeleving verder te optimaliseren en een antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen voor de komende jaren.

 

 

De oplossing

Allereerst heeft TOTE-M in een quickscan met desk research, interviews met betrokkenen bij ProDemos en het deelnemen aan een ochtendprogramma met leerlingen en docenten een beter beeld gekregen van de huidige situatie, de ambities en doelstellingen. Op basis daarvan is een plan van aanpak ontwikkeld. Met een multidisciplinair team is in workshops, klantpanels en interviews met docenten en leerlingen en een kwantitatief onderzoek de huidige en de gewenste Klantreis van de docenten en leerlingen in kaart gebracht.

Belangrijkste uitgangspunt was dat de inzichten tot concrete verbeterinitiatieven moesten leiden om een optimale klantbeleving te kunnen realiseren op korte en lange termijn.

Het resultaat

ProDemos heeft een unieke propositie en wordt door docenten en leerlingen enorm gewaardeerd. Vooral het interactieve karakter van het programma en de wijze waarop politiek en rechtsstaat toegankelijk wordt gemaakt voor haar bezoekers.

Dankzij de Klantreis heeft ProDemos beter inzicht gekregen in de ervaringen, wensen en verwachtingen van docenten en leerlingen. Daarbij geeft de gekozen aanpak meer richting in de keuzes die ProDemos moet maken om aan de bezoekersdoelstellingen te kunnen voldoen. Maar ook hoe ProDemos een optimale beleving kan (blijven) bieden, ondanks de afsluiting van het Binnenhof gedurende de komende 5,5 jaar. Opvallend is dat de verwachte barrières in de klantbeleving juist voor het noodzakelijke reliëf in de beleving zorgen en de verbeterkansen juist in het unieke karakter van het programma liggen. Met de inzichten wordt al op korte termijn een aantal initiatieven ontwikkeld om de klantbeleving nog verder te optimaliseren.

 

Anita de Jong – Hoofd Communicatie ProDemos

‘Vanaf volgend jaar missen we vanwege de verbouwing van het Binnenhof gedurende 5,5 jaar een aantal belangrijke publiekstrekkers en tegelijkertijd moeten we onze bezoekersaantallen verdubbelen. Dat is een dubbele uitdaging. Dankzij de inzichten uit de Klantreis heeft TOTE-M ons geholpen om de juiste keuzes te kunnen maken om onze bezoekers een optimale beleving te kunnen bieden. Het traject heeft ons de inzichten en inspiratie gegeven om concrete verbeteracties te ontwikkelen en implementeren.’

 

 

Wil je meer weten over wat wij voor ProDemos gedaan hebben, neem dan contact met ons op.

Comments are closed.