Kadaster

De uitdaging

Het is een belangrijk doel van Het Kadaster dat de Nederlandse samenleving optimaal voordeel haalt uit alle informatie die Het Kadaster registreert en beheert. Het Kadaster wil deze enorme hoeveelheid waardevolle data daarom beter en klantgerichter ontsluiten.

Met dit doel voor ogen is Het Kadaster bezig met de ontwikkeling van dataplatform waarop de Geo- en Vastgoedinformatie toegankelijker en in nieuwe vormen aangeboden kan worden aan bestaande en nieuwe gebruikersgroepen. Tot dit traject, is dat voornamelijk een technisch gedreven traject geweest waarbij Het Kadaster nog onvoldoende beeld had wie deze gebruikersgroepen zijn en waar zij het best mee geholpen zijn.

Naast de bestaande klanten die al data van het Kadaster afnemen, lijkt er een belangrijke nieuwe doelgroep te onderscheiden voor dit platform: de software-, web-, en app-ontwikkelaars (verder aangeduid met de term ‘ontwikkelaars’). Het Kadaster heeft dan ook nog weinig tot geen inzicht in deze potentiële gebruikersgroep.

Op basis van deze gewenste inzichten, is de vraagstelling van Het Kadaster aan TOTE-M geweest:

  1. Hoe ziet de ideale klantreis eruit bij het Kadaster voor de nieuwe gebruikersgroep ‘ontwikkelaars’ op het Geo- en Vastgoed-dataplatform?

Hoe kunnen we een optimale relevantie en service bieden voor deze gebruikersgroep op dit dataplatform?

 

 

De oplossing

Na een quickscan met een documentstudie en enkele interne interviews is er een multidisciplinair projectteam samengesteld. Door middel van een aantal verkennende interviews met professionals uit de potentiele doelgroep ‘ontwikkelaars’ is een beeld verkregen van deze potentiele klantgroep en van de wijze waarop deze doelgroep te werk gaat als zij op zoek gaan naar een databron.

Een klantarena met 11 professionals was een zeer inspirerende sessie waarbij niet alleen Het Kadaster heel veel meer te weten is gekomen over deze doelgroep, maar ook de deelnemers zelf hebben inspirerende discussies met elkaar gevoerd en kennis gedeeld. De doelgroep kreeg voor de medewerkers van het Kadaster letterlijk een gezicht en een stem. Dat heeft enorm veel enthousiasme ontketend om met deze inzichten de dataplatform-dienstverlening verder te ontwikkelen en te optimaliseren voor deze potentiele klanten van Het Kadaster.

De inzichten uit de projectteamsessies, de verkennende interviews en de klantarena met ontwikkelaars zijn samen met het projectteam verwerkt tot:

  • Een doelgroepomschrijving van 2 te onderscheiden persona’s
  • De huidige klantreis
  • De wensen en behoeften van deze doelgroepen tijdens hun klantreis.

Nadat de ideale Customer Journey was bepaald zijn wij aan de slag gegaan met de Service Blueprint. Alle interne processen die nodig zijn om deze klantreis waar te maken en buiten het zicht van de klant plaatsvinden, worden in kaart gebracht en vervolgens geïmplementeerd of verbeterd.

Het resultaat

Naast de inzichten die antwoord hebben gegeven op de vooraf gestelde vragen, hebben de ontmoetingen met de (potentiele) klanten heel veel enthousiasme opgewekt bij de betrokkenen vanuit Het Kadaster. Energie die nu ingezet wordt om van een goed technisch-ingerichte dataplatform te komen tot een waardevolle klantbeleving bij de huidige en toekomstige klanten op dit dataplatform.

Met de ideale klantreis en de service blueprint in de hand, gaat Het Kadaster outside-in, geïnspireerd door de (toekomstige) klant stapsgewijs en op een agile manier de dienstverlening op het dataplatform uitbreiden en optimaliseren. Zo kan het Kadaster één van haar belangrijkste taken nu en in de toekomst blijven vervullen: het breed toegankelijk maken van de Geo- en Vastgoed-informatie die het Kadaster registreert en beheert.

 

 

Janine van Iperen – Marketeer Het Kadaster

‘Dankzij de aanpak van TOTE-M hebben we geleerd dat deze professionals heel veel via hun eigen netwerk doen. Dus als we goed in beeld willen komen, moeten wij naar hun netwerk gaan, hen beter leren kennen en met voorbeelden komen hoe onze data in te zetten is’.

 

 

Wil je meer weten over wat wij voor Het Kadaster gedaan hebben, neem dan contact met ons op.

Comments are closed.