Partnerships

Beeckestijn Business School

TOTE-M werkt sinds 2009 samen met Beeckestijn Business School. Voor zowel de Postdoctorale leergang Customer Experience en Multichannel Management als de Post-HBO leergang Customer Journey en Experience Management verzorgen wij het kerndocentschap. Hiernaast worden vele andere gastcollege’s en clinics verzorgd. Interesse om je carrière en professionaliteit een boost te geven? Neem eens een kijkje op de website van Beeckestijn.

Platform voor Klantgericht Ondernemen

PvKO (Platform voor Klantgericht Ondernemen) is een onafhankelijk kennisplatform en faciliteert een hoogwaardig netwerk voor marketeers, strategen, managers, onderzoekers en docenten die bijdragen aan de professionalisering van de klantgerichtheid van organisaties. TOTE-M is al sinds jaar en dag lid en draagt dit initiatief dan ook een warm hart toe.

Shaun Smith

Sinds 2008 werkt TOTE-M samen met Customer Experience goeroe Shaun Smith. Shaun is naast oprichter van de Britse firma Smtih+Co, veel gevraagd spreker en schrijver van bestsellers als BOLD en On Purpose. In dit laatste boek heeft TOTE-M een bijdrage mogen leveren aan het hoofdstuk waarin de case staat beschreven over UPC Business en moederbedrijf Liberty Global.

Copyright Sander Koning

Henkjan Smits

Wie kent hem niet, inderdaad de oud juryvoorzitter van Idols… Maar Henkjan doet zoveel meer. TOTE-M heeft het genoegen om samen met Henkjan bij onze klanten medewerkers en managers te inspireren en te motiveren het beste in zichzelf (de X-factor) naar boven te halen ten gunste van de klant.

Werkwaardig

Werkwaardig, Volwaardig werk voor iedereen.
Werkwaardig is hét MVO platform in Delft, Rijswijk e.o.. Het netwerk zet zich in voor mensen die extra steun nodig hebben om hun plek op de arbeidsmarkt te vinden. Werkwaardig creëert verbindingen tussen de aangesloten partners onderling én partners met werkzoekenden. Belangrijke elementen hierbij zijn kennis delen, zakendoen en veel plezier.

Platform Innovatie in Marketing

Het Platform Innovatie in Marketing (PIM) is het kennisnetwerk op het raakvlak van marketing, innovatie en technologieën. PIM wil de commerciële slagvaardigheid van haar leden vergroten en van Nederland het meest inspirerende Marketingland van Europa maken. TOTE-M is lid van het PIM en draagt graag inhoudelijk bij aan het inspirerende programma.

Cultuurmarketing

Cultuurmarketing is de community voor iedereen die publiek verbindt met kunst, cultuur en erfgoed. Samen met 700 leden werken ze gedreven aan een sterkere kunst- en cultuursector. Het gezamenlijke doel is dat meer mensen kunst en cultuur beleven en er een breed draagvlak voor kunst en cultuur ontstaat. TOTE-M draagt inhoudelijk bij door het delen van kennis op het gebied van Customer Experience.

Comments are closed.