Gemeente Zeist op reis met haar initiatiefrijke inwoners

De afgelopen periode is de gemeente Zeist, met ondersteuning vanuit adviesbureau TOTE-M, aan de slag gegaan om samen met haar inwoners op een goede manier invulling te geven aan de  ontwikkeling van Maatschappelijke Initiatieven en de rol van de gemeente daarbinnen. Inzicht in ervaringen, wensen en behoeften van inwoners in combinatie met de waarden van de gemeente Zeist hebben geleid tot concrete verbeteracties die de inwoner van de gemeente Zeist helpt om initiatieven te ontplooien die de leefbaarheid binnen de gemeente versterken.

 

Enthousiaste en betrokken inwoners

In de afgelopen jaren hebben talloze enthousiaste en betrokken inwoners van de gemeente Zeist het initiatief genomen om in hun omgeving zaken te initiëren en/of verbeteren. Echter binnen de gemeente bestaat de overtuiging, dat er onder de inwoners meer waardevolle ideeën leven dan dat er aan Maatschappelijke Initiatieven uiteindelijk ontwikkeld is én dat de gemeente hier een andere rol in kan en moet vervullen dan het op dit moment doet.

Gemeente Zeist wilde meer inzicht krijgen in de wijze waarop haar inwoners Maatschappelijke Initiatieven ontwikkelen en hoe zij daarbij de rol van de gemeente Zeist ervaren. Om die reden is een multidisciplinair team binnen de gemeente geformeerd en zijn zij, in samenwerking met adviesbureau TOTE-M uit Amsterdam, met Maatschappelijke Initiatieven aan de slag gegaan.

 

Klantreis

In een projectmatige aanpak is de ‘Klantreis’ in kaart gebracht van de inwoners, die in de  afgelopen jaren uiteenlopende Maatschappelijke Initiatieven ontwikkeld hebben. In een aantal workshops is het projectteam meegenomen in de Klantreis methodiek die door TOTE-M ontwikkeld is. Daarbij is het van belang om niet alleen de focus te leggen op de ervaringen, wensen en verwachtingen van de inwoners, maar ook goed te kijken naar de waarden van de gemeente Zeist en de wijze waarop zij hier in de ondersteuning van de inwoners bij het ontwikkelen van Maatschappelijke Initiatieven invulling aan geeft.

 

‘TOTE-M heeft ons op een heldere en toegankelijke manier meegenomen in de Customer Journey methodiek en ons aan de hand van aansprekende voorbeelden uit diverse branches en actieve werkvormen geïnspireerd om het project vanuit het perspectief van de klant (onze inwoner) aan te pakken’, aldus Iris van Zandwijk – Teammanager Wmo gemeente Zeist.

 

Onderdeel van de aanpak waren ook diepte interviews met de inwoners met als doel om een beeld te krijgen van de ervaringen, wensen en behoeften van inwoners bij het ontwikkelen van Maatschappelijke Initiatieven. In de interviews was vooral de grote betrokkenheid van de inwoners bij het welzijn van de mede-inwoners in de gemeente opvallend, maar ook het grote doorzettingsvermogen om zaken te verbeteren.

 

‘In korte tijd hebben we dankzij de inzet en gedrevenheid van het projectteam en de waardevolle feedback uit de interviews met inwoners mooie inzichten verkregen om de huidige Klantreis in kaart te brengen. Daarnaast hebben we de gewenste Klantreis ontwikkeld.  Op basis van de gewenste klantreis was de gemeente in staat om gerichte keuzes te maken en hiervoor concrete verbeterplannen te formuleren en door te voeren. ’ aldus Jan Nelissen – senior consultant bij TOTE-M.

 

‘Tot slot’ zegt Iris van Zandwijk ‘het heeft ons ook weer bevestigd dat je voor dergelijke outside-in-projecten externe experts nodig hebt. Wij zijn erg tevreden over de aanpak van TOTE-M, zij hebben ons met zaken verrast, geconfronteerd maar ook geïnspireerd. Het project helpt ons bovendien om onze visie om de inwoners als klanten te beschouwen binnen onze gehele organisatie verder vorm te geven. En elk initiatief dat daar aan kan bijdragen juichen wij toe! ‘