Snelstart

De uitdaging

SnelStart is een snel groeiend IT bedrijf dat boekhoudsoftware ontwikkelt en aanbiedt voor het midden- en kleinbedrijf. Al meer dan 35 jaar ontwikkelt SnelStart software die boekhouden eenvoudig maakt voor elke ondernemer. Ondernemers kunnen kennismaken met de boekhoudpakketten gedurende een gratis proefperiode van 30 dagen. Na deze periode kan de ondernemer voor een pakket in abonnementsvorm kiezen. Ondanks een groeiend aantal enthousiaste klanten zijn er ook ondernemers die na de proefperiode niet voor SnelStart kiezen. De vraag die SnelStart aan TOTE-M heeft voorgelegd: Hoe kan SnelStart de conversie verhogen van prospects naar loyale klanten gedurende de eerste 60 dagen? Met andere woorden, welke inzichten biedt de Klantreis van de ondernemer in de proefperiode (eerste 30 dagen) en in de tweede 30 dagen als klant van SnelStart? Welke acties kunnen er op korte termijn geïnitieerd worden om de conversie te verhogen?
TOTE-M heeft voor SnelStart een plan van aanpak ontwikkelt voor het in kaart brengen van de Klantreis en het ontwikkelen en implementeren van verbeteracties.

De aanpak

In samenwerking met SnelStart is een plan van aanpak ontwikkeld waarbij met een multi-disciplinair projectteam de Klantreis van prospects en klanten in kaart is gebracht. Tegelijkertijd zijn de inzichten die tijdens het project naar boven kwamen aan de hand van kort cyclische Sprinterventies™ met het projectteam tot verbeteracties ontwikkeld en geïmplementeerd. De Klantreis van prospects en klanten is aan de hand van interne workshops, klantarena’s en interviews met prospects en klanten inzichtelijk gemaakt. Daarbij is niet alleen de beleving en het belang van de klant onderzocht, maar is er ook nadrukkelijk gekeken naar de waarden van SnelStart en de wijze waarop SnelStart zich onderscheidt in een turbulente markt met veel aanbieders.
Parallel aan de Klantreis is binnen SnelStart een project gestart om de positionering te toetsen en de merkwaarden aan te scherpen. De aangescherpte merkwaarden zijn gebruikt om tot duidelijke keuzes te komen in de gewenste Klantreis.

Het resultaat

SnelStart heeft de sympathie, veel vertrouwen en begrip van haar prospects en klanten. De prospects en klanten weten immers zelf ook wat het is om te ondernemen. SnelStart wordt door veel boekhoud- en accountantskantoren aan hun klanten aanbevolen. De kwaliteit van dienstverlening en persoonlijke ondersteuning wordt enorm gewaardeerd. Daarbij is het van belang dat vooral de startende ondernemers ontzorgd en geholpen worden. Dit komt ook tot uitdrukking in de aangescherpte merkwaarden van SnelStart: betrouwbaar, ondernemend, bevlogen, oplossingsgericht en behulpzaam. Extra inspanning om propsects en klanten te ontzorgen en ondersteunen leidt niet alleen tot een verhoogde conversie na de eerste 30 dagen maar ook een lager verloop (churn) van klanten in de tweede 30 dagen. Om de gewenste Klantreis en daarmee de optimale Klantbeleving te realiseren versnelt SnelStart onder meer de uitrol van een uniform platform voor de boekhoudsoftware, zal de klantenservice worden uitgebreid en is de klantcontact strategie in de eerste 60 dagen aangescherpt op basis van de ontwikkelde klantprofielen.

Comments are closed.